kəmhövsələ

kəmhövsələ
f.ə. hövsələsi dar; hövsələsiz

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • kəmhövsələ — sif. <fars. kəm və ər. hövsələ> Hövsələsi olmayan, hövsələsiz, səbirsiz, tez əsəbiləşən. <Məşədi İbad:> O cürə evdə böyüyən qız bir az kəmhövsələ olar. Ü. H.. Kəmhövsələ olmaq – hövsələsizlik, səbirsizlik göstərmək, əsəbiləşmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəmhövsələlik — is. Hövsələsizlik, səbirsizlik. Kəmhövsələlik etmək – bax kəmhövsələ olmaq («kəmhövsələ»də). <Səkinə xanım:> Niyə belə kəmhövsələlik edirsən? M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dar — I (Kürdəmir) səbirsiz, kəmhövsələ. – Adam gərəy dar olmasın, səbirri olsun II (Kürdəmir) xəsis. – O, yaman dar adamdı, pıl xərcləməynən arası yoxdu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • daralmax — I (Mingəçevir, Ordubad) xəsislik etmək. – Əhməd pul xərcləməyə daralır II (Şəki) kəmhövsələ olmaq, narahat olmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • darqursax — (Basarkeçər, Borçalı, Gədəbəy, Gəncə, Kürdəmir, Qazax, Mingəçevir, Şəki) səbirsiz, kəmhövsələ. – Darqursax adam ajıxlı olor (Borçalı); – Alçarağ adam darqursax olur (Qazax); – Əmir darqursağın biridi, mən ona heş zad deyəlmərəm (Gəncə); –… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • darqursaxlıx — (Gəncə, Şəmkir) səbirsizlik, kəmhövsələlik. – Ay Murtuz, bu darqursaxlığnan sən heş bir iş görə:lməssən (Şəmkir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • təntix’ — I (Ağcabədi, Zəngilan) tələsik. – Əhməd çox təntix’ danışır (Ağcabədi); – Təntiy iş görəndə həylə olar də (Zəngilan) II (Şəki, Şəmkir) tələskən, kəmhövsələ. – Usuf yaman təntix’ adamdı (Şəmkir); – Çox təntixdi’ Nuriyə, aləmi qatıf qarışdırır bir… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • hövsələtəng — ə. və f. kəmhövsələ, səbirsiz, hövsələsiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kəmfürsət — f. və ə. 1) macalı olmayan, vaxtı az olan; 2) bax: kəmhövsələ …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • belə — əvəz. 1. Bu cür, bu təhər, bu kimi, bu sayaq. Mən belə adam görməmişəm. Belə işlərə yol vermək olmaz. – Fikirləşirəm, . . axırda yəqin edirəm ki, hələ gərək belə də olsun. M. Ə. S.. <Suraxanski:> Mən heç vaxt . . demərəm ki, məni tərif et.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”